5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ημέρες/Ώρες Υποδοχής Γονέων/Κηδεμόνων

Για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του παιδιού μας, βλέπουμε στο εκάστοτε ωρολόγιο πρόγραμμα τα κενά των διδασκόντων και τους καλούμε στα τηλέφωνα του σχολείου (βλ. ‘Επικοινωνία’ στην ιστοσελίδα του σχολείου), ή ερχόμαστε στο σχολείο αν θέλουμε δια ζώσης επικοινωνία, αφού όμως έχουμε συνεννοηθεί σχετικά.