5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Το τρέχον Σχολικό Έτος λειτουργούν:

  • τρία τμήματα της Α' Γυμνασίου (Α1, Α2, Α3)
  • τρία τμήματα της Β' Γυμνασίου (Β1, Β2, Β3)
  • τρία τμήματα της Γ' Γυμνασίου (Γ1, Γ2, Γ3)