5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διδάσκοντες Καθηγητές


Οι Διδάσκονες Καθηγητές για το τρέχον σχ. έτος και τα μαθήματα που διδάσκουν φαίνονται ανοίγοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα στην επιλογή 'Ωρολόγιο Πρόγραμμα' στο επάνω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας.