5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου είναι εδώ.