5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

23-24 Πρόγραμμα

 ΤΕΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/04/2024 

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 

OP 2024 04 15 V13 SMALL

   1η ώρα    

    08:15 - 09:00    

   2η ώρα

    09:05 - 09:50

   3η ώρα

    10:00 - 10:45

   4η ώρα

    10:55 - 11:40

   5η ώρα

    11:50 - 12:35

   6η ώρα

    12:40 - 13:20

   7η ώρα

    13:25 - 14:05