5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διοίκηση

23 Διοίκηση

 Διευθυντής: Μαλαφέκας Αθανάσιος 

 Πληροφορικός ΠΕ.86

 Υποδιευθυντής: Μπούρας Νικόλαος 

Φυσικός ΠΕ.04.01