5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διοίκηση

2023 Διοίκηση

 

Διευθυντής: Μαλαφέκας Αθανάσιος

   Πληροφορικός ΠΕ86

    

Υποδιευθυντής: Μπούρας Νικόλαος

 Φυσικός ΠΕ04.01