5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

* το μάθημα αυτό εξετάζεται γραπτώς στις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου και περιόδου Σεπτεμβρίου 

                                 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                    ΜΑΘΗΜΑ      

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θρησκευτικά

               2            

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

               2*          

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση

               2*        

Νεοελληνική Γλώσσα

               3*              

Νεοελληνική Γραμματεία

               2*

Ιστορία

               2*

Μαθηματικά

               4*

Φυσική

               1*

Γεωγραφία

               1

Βιολογία

               1

Αγγλικά

               2*

Β' Ξένη Γλώσσα

               2

Οικιακή Οικονομία

               1

Φυσική Αγωγή

               2

Μουσική

               1

Καλλιτεχνικά

               1

Πληροφορική

               2

Τεχνολογία                                                        

               1

Εργαστήρια δεξιοτήτων

               1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

              33

                     Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

             ΜΑΘΗΜΑ  

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θρησκευτικά

               2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

               2*

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση

               2*

Νεοελληνική Γλώσσα

               2*

Νεοελληνική Γραμματεία

               2*

Ιστορία

               2*

Μαθηματικά

               4*

Γεωγραφία

               2

Φυσική

               2*

Χημεία

               1

Βιολογία

               1

Αγγλικά

               2*

Β' Ξένη Γλώσσα

               2

Φυσική Αγωγή

               2

Μουσική

               1

Καλλιτεχνικά

               1

Πληροφορική

               1

Τεχνολογία                                                        

               1

Εργαστήρια δεξιοτήτων

               1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ                  

              33

                     Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

               ΜΑΘΗΜΑ

  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θρησκευτικά

               2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

               2*

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση

               2*

Νεοελληνική Γλώσσα

               2*

Νεοελληνική Γραμματεία

               2*

Ιστορία

               2*

Μαθηματικά

               4*

Βιολογία

               1*

Φυσική

               2*

Χημεία

               1

Αγγλικά

               2*

Β' Ξένη Γλώσσα

               2

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

               3

Πληροφορική

               1

Τεχνολογία

               1

Μουσική

               1

Καλλιτεχνικά

               1

Φυσική Αγωγή

               2

Εργαστήρια δεξιοτήτων

               1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

              34