5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μαθήματα Α', Β' και Γ' τάξης Γυμνασίου

       

                          

                                 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                                                                        

   

                           ΜΑΘΗΜΑ                     

 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θρησκευτικά         2            
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                2*          
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση                2*        
Νεοελληνική Γλώσσα             3*              
Νεοελληνική Γραμματεία                2*
Ιστορία                2*
Μαθηματικά                4*
Φυσική
               1*
Γεωγραφία                1
Βιολογία                1
Αγγλικά                2*
Β' Ξένη Γλώσσα                2
Οικιακή Οικονομία                1
Φυσική Αγωγή                2
Μουσική                1
Καλλιτεχνικά                1
Πληροφορική                2
Τεχνολογία                                                                        1
Εργαστήρια δεξιοτήτων
               1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ               33

 

  

 

                     Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

                       ΜΑΘΗΜΑ

 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θρησκευτικά                2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                2*
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση                2*
Νεοελληνική Γλώσσα                2*
Νεοελληνική Γραμματεία                2*
Ιστορία                2*
Μαθηματικά                4*
Γεωγραφία                2
Φυσική                2*
Χημεία                1
Βιολογία
               1
Αγγλικά                2*
Β' Ξένη Γλώσσα                2
Φυσική Αγωγή                2
Μουσική                1
Καλλιτεχνικά                1
Πληροφορική                1
Τεχνολογία                                                                        1
Εργαστήρια δεξιοτήτων
               1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ                                                              33

 

  

 

                     Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                     

                     ΜΑΘΗΜΑ

 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θρησκευτικά                2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα                2*
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση                2*
Νεοελληνική Γλώσσα                2*
Νεοελληνική Γραμματεία                2*
Ιστορία                2*
Μαθηματικά                4*
Βιολογία

               1*

Φυσική                2*
Χημεία                1
Αγγλικά                2*
Β' Ξένη Γλώσσα                2
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή                3
Πληροφορική                1
Τεχνολογία
               1
Μουσική                1
Καλλιτεχνικά                1
Φυσική Αγωγή                2
Εργαστήρια δεξιοτήτων
               1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

              34

 

* το μάθημα αυτό εξετάζεται γραπτώς στις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου και περιόδου Σεπτεμβρίου