5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

23 Χρήση κινητού τηλεφώνου

2023 Χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο

Αγαπητοί Γονείς

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι βάσει της εγκυκλίου Γ2/4696/10-09-2001 του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου από τους μαθητές στο χώρο του σχολείου, εκτός ειδικών περιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να είναι σε γνώση της Διεύθυνσης. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους, εκτός από κινητά τηλέφωνα, και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή/και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ήχου και εικόνας (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας, εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα, και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ήχου και εικόνας.