5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πολυμέσα

Προσωπικά δεδομένα

  • Η διεύθυνση του σχολείου αποφεύγει την δημοσίευση προσωπικών στοιχείων μαθητών.
  • Όλες οι φωτογραφίες υπόκεινται σε προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Οι φωτογραφίες είναι μακρινές, ομαδικές και ανώνυμες.
  • Στις εξαιρέσεις σημαίνει ότι έχουμε τη γραπτή άδεια  του γονέα ή κηδεμόνα.