Τα βιβλία του Γυμνασίου (μαθητή και εκπαιδευτικού) θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου.